Skip to content

BIDRA NÅ!

577237

BANKKONTO:

9001 23 04330


"Hjelp oss å gjøre en forskjell! Vi er helt avhengig av ditt bidrag til Lions Røde Fjær 2020."

– Hroar Thorsen, Generalsekretær Lions

 

Lions Røde Fjær 2020

Lions Røde Fjær er et nasjonalt krafttak for en god sak. «Én handling er bedre enn 1000 gode tanker» – slik tenker medlemmene i Lions, den frivillige og humanitære organisasjonen som feiret 100 år i 2017. Lions kom til Norge i 1949, og medlemstallet i dag ligger på rundt 10.000, fordelt på 400 klubber over hele landet. Vi er som folk flest, menn og kvinner i alle aldre som bruker noe av fritiden vår til å hjelpe andre. Du har kanskje sett oss samle inn penger der du bor? Da skal du vite at 1,4 millioner medlemmer over hele verden deler den samme drivkraften – vi vil gjøre lokalsamfunn bedre, særlig for barn, unge og funksjonshemmede. 

Av og til, rundt hvert femte år, trommes gode krefter sammen til en større landsomfattende innsamlingsaksjon. I 1966 dro Lions i gang sin aller første Røde Fjær-aksjon for å bygge Beitostølen Helsesportsenter. Og det norske folk har siden den gang stilt opp – hele 8 aksjoner har gitt 175 millioner, tilsvarende ca. 400 millioner i dagens pengeverdi. 

Nå bretter vi nok en gang opp ermene. Denne gangen for at alle at barn skal ha likeverdige muligheter uavhengig av funksjonsnedsettelse, etnisk bakgrunn og bosted. Vi håper du vil være med på denne dugnaden – å bygge et tidsriktig «Lionshus», et familie- og kompetansehus for alle på Beitostølen Helsesportsenter!

Ditt bidrag er viktig for at alle små helter kan nå sine store drømmer!

Aksjonens mål

Alle barn skal ha likeverdige muligheter uavhenging av funksjonsnedsettelse, etnisk bakgrunn og bosted. Lions Røde Fjær 2020 går til byggingen av et familie- og kompetansehus på Beitostølen Helsesportsenter. 

Beitostølen Helsesportsenter

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) er en re-/habiliteringsinstitusjon innen spesialisthelsetjenesten med tilbud til barn, ungdom og voksne med ulike diagnoser, funksjonsnedsettelser og funksjonsnivå. Senteret ble åpnet i 1970, grunnet den aller første Lions Røde Fjær aksjonen i 1966, med senterets grunnlegger Erling Stordahl i spissen. Funksjonshemmede fikk mulighet til å leve et aktivt og sosial liv, med arbeid, kultur, idrett og friluftsopplevelser i fokus. 

Siden den gang har utallige barn, ungdom og voksne fått oppleve å se “muligheter fremfor begrensninger”, som er senterets viktigste ledesnor. 

Som en del av spesialisthelsetjenesten har BHSS ansvar for å tilrettelegge sine tilbud slik at tjenestene som ytes blir likeverdige for alle, ikke minst for de mest sårbare gruppene i samfunnet. For å bedre kunne imøtekomme disse behovene, ønsker BHSS å legge til rette for at hele familien kan bo samlet i tilpassede familieleiligheter under oppholdet – i et familiehus. Det skal være et sted hvor familier får bo sammen, ta del i aktiviteter og prøve hjelpemidler, slik at både barn og foreldre får økt livskvalitet og større frihet i hverdagen.

Familiehuset skal ha fokus på å utvikle familiens kompetanse og forutsetning for å kunne støtte barnet/ungdommen i aktiviteter i lokalmiljøet. Siden 2011 har BHSS tilbudt familieopphold der familiene er sammen i aktivitet for å bedre ferdighet, prøve ut aktivitetshjelpemidler og få mer kunnskap om tilpassing av aktiviteter med tanke på videreføring i eget lokalmiljø.

Andelen barn med funksjonsnedsettelse og innvandrerbakgrunn som deltar på opphold ved BHSS, har imidlertid vært lav. For å øke denne andelen ble prosjektet «Aktive sammen – mulig for oss?» startet opp i 2014. Prosjektet har bidratt med økt kunnskap om familienes ønsker og behov i møtet med BHSS. For å imøtekomme disse behovene, ønsker BHSS nå å legge til rette for at hele familien kan bo samlet i tilpassede familieleiligheter under oppholdet.

I tillegg er BHSS et ledende ressurssenter, både nasjonalt og internasjonalt, og for å fortsette den gode utviklingen trengs deg nye fasiliteter for forskning og formidling. 

Aksjonen Lions Røde Fjær 2020 går til byggingen av et familie- og kompetansehus på Beitostølen Helsesportsenter.