I 1994 døde Erling Stordahl, i 1995 hans kone Anna. Da hadde de lagt bak seg et rikt og strevsomt liv og virke for funksjonshemmede på mange områder. Erling og Anna fikk til enormt mye gjennom sine aktive liv, men ett prosjekt greide de ikke å realisere: I testamentet og i samtaler like før sin død, framkom det både fra Anna og Erling at midlene etter dem skulle gå til bygging av et kapell på Beitostølen. Begge hadde arbeidet med dette prosjektet en tid før de døde, men ingen av dem rakk å sette planen ut i livet.

Gjennom bidrag fra mange av Anna og Erling sine venner, tilskudd fra foreninger, næringsliv, kommuner og fylke, og ikke minst gjennom innsats fra ansatte ved Beitostølen Helsesportsenter, ble det mulig å reise lyskapellet – et minnesmerke over Anna og Erlings begivenhetsrike liv i samfunnets tjeneste.

I dag har brukere og ansatte ved Beitostølen Helsesportsenter, samt alle andre som ønsker det, tilgang til et kapell som kan brukes både til kirkelige handlinger og stille meditasjon. Det vakre glassmaleriet i kapellet er helt unikt og bør oppleves. Kapellet kan også disponeres til mindre konserter og andre arrangementer som naturlig hører hjemme i et slikt hus. 

Ideen om å lage et lys som kan selges til inntekt for Lions Røde Fjær 2020 ble til nettopp på grunn av lyskapellet på Beitostølen og et av Erling Stordahls mest kjente sitater; 

“Jeg tror på noe stort, det at vi alle er svake og derfor trenger vi hverandre, i dette blir lyset til”.

Lyset kan kjøpet på Beitostølen Helsesportsenter eller i Lions Nettbutikk om kort tid.

 

Recommended Posts