En hel verden er rammet av de konsekvensene koronaviruset medfører. Lions, både lokalt og sentralt, følger nå myndighetens forbud mot å arrangere større samlinger, i håp om å bremse spredningen av viruset.

Samfunnet vårt har betydelige utfordringer nå, men all erfaring fra tidligere med omfattende og alvorlige virus, har vist at det går over. Alle verdens myndigheter jobber for at vi på et eller annet tidspunkt kan leve normale hverdager igjen. Vi vet bare ikke når…

Noen spør om vi burde avlyse eller utsette Lions Røde Fjær 2020. Både hovedkomiteen og guvernørrådet (styret i Lions Norge) mener det er altfor tidlig å konkludere på dette nå. Vi fortsetter å ha litt is i magen og venter med en beslutning et par uker til.

Vi skal fortsette å følge med på signalene fra helsemyndighetene med en «realistisk optimisme». Vi ser jo alle hvordan bedriftene sliter, og at folk permitteres. Dette skaper utrygghet hos mange, og da synes vi ikke det er  pent å be om penger, selv om formålet er aldri så bra. Men igjen – ingen vet når dette snur.

Guvernørrådet vil få en innstilling fra hovedkomiteen etter komité-møtet den 23. april.

I de nærmeste ukene vil vi holde en litt lavere profil på sosiale LRF2020-plattformer. Vi følger med på innlegg og kommentarer, og publisere eventuelle «gla-saker» og svarer på alle henvendelser. Kanskje kommer det en konkurranse for å få flere følgere, men vi skal ikke oppfattes som aktive på markedsføringen nå.

Vær velkommen til å ta kontakt for både kommentarer og innspill som kan bidra til at den hverdagen vi nå lever i oppleves litt lysere. La oss løfte blikket og  tenke positivt på alt det som skal skje etter at vi er ferdig med en krevende fase i vår historie.

Vi ønsker dere alt godt og kun det beste.

Recommended Posts