Nå ser vi fremover og vi jobber videre med Lions Røde Fjær 2020 (LRF 2020) og alt det gode arbeidet som er gjort så langt. Selv om aksjonen og dertil tilhørende arrangementer ble utsatt, er det naturlig og riktig å bygge videre på det som er gjort. Vi fortsetter å bruke betegnelsen for aksjonen; Lions Røde Fjær 2020 og at alt materiell som er produsert skal vi fortsatt benytte. Nå vil det handle om å bygge opp engasjement og motivasjon for å få en vellykket LRF-aksjon. Alle som er involvert i Lions vil få mer utfyllende informasjon om aksjonen gjennom denne høsten.

Følgende datoer og måneder blir sentrale for aksjonen i 2020/2021:

 • 7. november 2020. Denne lørdagen skal bli en viktig merkedag for Beitostølen
  Helsesportsenter (BHSS). Da markeres institusjonens 50-årsdag. Det blir et arrangement som
  er tilpasset gjeldende smittevernregler. LRF2020 har en naturlig plass under markeringen.
 • Januar 2021. Aksjonsåret 2021 er i gang. Alle klubbene i Lions Norge vil jobbe sammen i
  henhold til en aksjonsplan for aksjonen.
 • 18. og 19. september 2021. Bøsseaksjonen gjennomføres denne helgen.
  November 2021. Lions Norge vil overrekke den innsamlede gaven til BHSS. Dato for dette er
  ikke fastsatt.

Nok en gang vil vi minne om at det er fullt mulig å komme med bidrag til LRF 2020 ved å vippse et
beløp til nummeret 577237. Alle bidrag over tid vil øke sannsynligheten for at vi kan nå vårt mål på
50 millioner kroner i løpet av 2021.

Recommended Posts