Dette året skulle inneholdt en rekke aktiviteter og arrangementer til glede for Lions Røde Fjær 2020 – og som skulle toppet seg med en bøsseaksjon i november. Som alle vet er ikke hverdagen slik vi ønsker at den skal være med et korona-virus som har rammet Norge generelt og Lions Røde Fjær 2020 (LRF 2020) spesielt. Hovedkomiteen i LRF 2020 har naturligvis fulgt utviklingen tett og har kommet frem til at LRF 2020 må utsettes til 2021. Guvernørrådet i Lions har samtykket i dette.

Dette betyr at vi vil trenge tid for å bygge opp igjen engasjement og motivasjon for å få en vellykket LRF-aksjon. Per dato har vi ikke alle detaljer på plass for en utsatt LRF 2020-aksjon, men følgende viktige datoer og måneder blir sentrale for aksjonen i 2020/2021:

  • 7. november 2020. Dette er på dagen Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) skulle ha sitt 50-års jubileumsarrangement. Arrangementet er utsatt, men det vil bli en eller annen form for markering på denne dagen og hvor LRF2020 har en naturlig plass under markeringen.
  • Januar 2021. LRF 2020 starter opp igjen. Detaljer for året 2021 skal det jobbes med og lanseres i god tid før 2021.
  • September 2021. Bøsseaksjonen gjennomføres en helg i september. Dato er ikke fastsatt.
  • 6. november 2021. BHSS vil trolig gjennomføre sitt utsatte jubileumsarrangement på denne lørdagen, men beslutningen er ikke endelig. For LRF 2020 vil det være naturlig å overrekke den innsamlede gaven til BHSS fra Lions.

Vi håper og tror at samfunnet vil normalisere seg igjen. I mellomtiden, og når aksjonen skal starte opp igjen, er det fullt mulig å komme med bidrag til LRF 2020 ved å vippse et beløp til nummeret 577237.  Små og store bidrag over tid vil øke sannsynligheten for at vi kan nå vårt mål på 50 millioner kroner i løpet av 2021.

Recommended Posts