Guvernørrådet (styret) i Lions Norge (MD104) hadde telefonmøte torsdag 12/3 kl. 1800 for å diskutere hvordan organisasjonen best forholder seg til den alvorlige situasjonen vi nå er i. Her finner du de vedtak og råd som ble diskutert og besluttet.

De drastiske tiltakene som Regjeringen og Folkehelseinstituttet offentliggjorde torsdag 12/3 har som formål å stanse spredningen av koronaviruset. Det er viktig at alle tar ansvar og gjør det man kan for å bremse smitten. Tiltakene får betydelige konsekvenser for vår virksomhet i Lions. Våren er vanligvis en travel tid for de fleste klubber. Vi pleier å arrangere mange store og små møteplasser for både unge og eldre.

Lions Norge anbefaler alle sine distrikter, soner og klubber om å avlyse sine planlagte arrangementer inntil helsemyndighetene kommer med ny vurdering.

Vedtak:

  • Lions Norges Riksmøte 2020 utsettes inntil videre.
  • Lions Norge anbefaler distriktene å utsette sine møter inntil videre.
  • Valg som må foretas før 30.06.2020 gjennomføres elektronisk. Administrasjonen lager ett felles system for dette. Dette gjelder både for distriktene og for Lions Norge.
  • Alle internasjonale ungdomsleirer som Lions Norge er ansvarlig for, avlyses.
  • Lions Norge sender ikke ungdom ut i forbindelse med årets ungdomsutveksling.
  • Distrikter og klubber som ønsker å gjennomføre sine arrangementer skal innhente tillatelse fra helsemyndigheter. Lions Norge fraskriver seg ethvert ansvar i slike situasjoner.
  • Lions Tulipanaksjon: Tulipanene er allerede i produksjon og kan således ikke avbestilles. Se egen artikkel om Lions Tulipanaksjon og korona.
  • Lions Norge innstiller all reising for sine tillitsvalgte på nasjonalt nivå og ansatte inntil helsemyndighetene sier at alt er ok eller ny vurdering er foretatt.

Les om de generelle tiltakene på Folkehelseinstituttets hjemmeside. 

Vi oppfordrer alle til å følge de retningslinjene myndighetene anbefaler til enhver tid. Ta vare på hverandre og husk vaner som forebygger smitte! 

Recommended Posts