For meg betyr Lions Røde Fjær 2020 og å skulle jakte på gull.

Jeg er nok litt over middels folkekjær. Og sånne som meg har gjerne en forkjærlighet til ord som «sammen», «dugnad» og «felleskap». Alle Røde Fjær-aksjonene har jo vært en feiring av disse verdiene – en kjempedugnad av frivillige som jobber sammen for en god sak. Dette har vi holdt på med siden 1966 da den første Røde Fjær-aksjonen ble gjennomført.

Formålet er jo nytt for hver aksjon, men en fellesnevner har vært å gjøre hverdagen litt bedre for en utsatt gruppe i samfunnet. Nå skal vi i gang igjen for en gruppe mennesker som trenger litt ekstra backing. Vi har nemlig barn i Norge som har en dobbelt utfordring i vårt samfunn. Det er barn som har både nedsatt funksjonsevne og utenlandsk opprinnelse. De faller gjerne mellom flere stoler når det gjelder rehabilitering og muligheter til å utvikle sine ferdigheter. Dette er spesielt for de som har en annen kulturell bakgrunn enn den vi er vant til.

Når jeg tenker på disse barna, gjør det vondt langt inn i ryggmargen. Jeg opplevde selv hvordan livet ble snudd opp ned i en bilulykke for over 20 år siden. Mye av kroppen ble ødelagt og jeg trengte mye hjelp til å komme meg videre i livet, både fysisk og psykisk.

Jeg husker så godt følelsen av å ikke klare ting, ikke mestre det jeg kunne før. Jeg, og mange andre rundt meg, hadde fokus på det jeg ikke klarte. Men heldigvis fikk jeg hjelp til å å tenke nytt og se muligheter. Å oppdage hvilke ferdigheter man har og kan videreutvikle er så utrolig mye viktigere enn å finne feil.

Det er dette gullet jeg gleder meg til å jakte på. Sammen med medlemmene i Lions og alle andre som synes det viktig å kjempe for likeverd og integrering. Jeg gleder meg til å spre oppfattelsen av at alle mennesker har gull i seg. Alle har ressurser som kan videreutvikles til det beste for enkeltmennesket og for samfunnet.

Sammen skal vi gi små helter mulighet til å jakte på sine store drømmer! 

Recommended Posts