Skip to content

Bli Bøssebærer!

Hjertet i Lions Røde Fjær aksjonen er bøssebærerne. Den enkleste måten for deg å engasjere deg på er å bruke noen timer på aksjonsdagene 14. og 15. november 2020 til å gå med bøsse. Når aksjonsåret er i gang blir det mulig å melde seg som bøssebærer. Mer informasjon kommer. 

Har du spørsmål? Ta kontakt på LRF2020@lions.no.